viernes, 26 de abril de 2013

Anàlisi d'una experiència en el aula on s'hagi treballat el PLE de l'alumnat

En el curs d'INTEF sobre PLE, la tasca que em demanen es valorar una experiència educativa on s'hagi treballat el PLE de l'alumnat explícitament o implícitament.

En el meu cas,m he decidit valorar el PLE del bloc de l'aula de 2n de l'Escola Avinyonet del Penedès. És la classe que sóc tutora.

Doncs, la meva experiència està relacionada amb l'ús del bloc a l'aula per aprendre.

Vam començar a utilitzar el bloc en el 2011 quan els alumnes feien 1r de primària i continúa fins ara, 2013, acabant el 3r trimestre de 2n.

Doncs bé, la idea era utilitzar el bloc per enviar deures TIC de cap de setmana. Ara em sona una mica esgarrifós, perquè el que porta la paraula deures a la classe sona a obligatori, i obligatori a tasca curricular aborrida.

Doncs res d'això ha sigut el nostre bloc. Explico una mica com ha sigut la trajectoria de l'ús del bloc amb els alumnes.

Curs escolar 2011-2012

L'objectiu és utilitzar el bloc per realitzar activitats TIC, diguèssim que el Bloc és la nostra plataforma.
En aquest curs 1r de primària (2011-2012) vam utilitzar el Bloc per:

- Donar a conèixer les activitats que realitzem a l'aula. A través d'aquestes s'encoratja als alumnes a fer comentaris.

- Visualitzar activitats de motivació prèvies a la tasca que realitzem a l'aula.

- Realitzar activitats de llengua i matemàtiques enllaçant la pàgina edu365.

- Publicar contes, poemes, cançons, jocs educatius, experiments amb els que a partir de la seva visualització han de realitzar una tasca escrita, manipulativa o comentaris al bloc sobre aquests.Curs escolar 2012-2013

En aquest curs, el bloc és una eina que guia el nostre aprenentatge. L'aprenentatge de mestra que aprén com utilitzar les eines TIC a l'aula d'una manera útil i que,realment,les activitats que realitzem a través d'aquest generin un aprenentatge, i no sigui només un expositor com ho va ser al curs 2011-12.

Estem utilitzant el bloc per:

- Activitats de Comprensió Lectora, utilitzant el Hot Potatoes.
- Activitats per desenvolupar la Competència Informacional, utilitzant Scoop.it
- Activitats colaboratives escrites dintre del mateix bloc, utilitzant Padlet i Wikis.
- Activitats lúdiques-plàstiques, utilitzant Youtube.


I la pregunta és quins aspectes positius destacaríes i quins aspectes de millora consideres adients?

La sensació que tinc de les activitats realitzades amb el Bloc és satisfactoria. Trobo que hi ha hagut una bona evolució del curs escolar anterior,2011-12, a aquest curs 2012-13. En el curs anterior el bloc va ser un aparador mentre que aquest curs és un espai d'aprenentatge i per compartir.

Aquest canvi el trobava necessàri, sabia que aquest curs volia tractar d'una manera diferent el Bloc, i la resposta a com fer-ho em va arribar amb la realització de cursos relacionats amb les TIC en l' ICE de Sant Pau "Propostes de treball per a l'aula digital" i en la plataforma educativa de L'INTEF "PLE: Aprendizaje Conectado en Red". Amb aquests cursos he aprés a donar-li al bloc el caire d'aprenentatge que necessitava.
Diguèssim que aquesta és la millora en positiu que em fet amb el BLOC.

 També he de destacar que les famílies han rebut molt bé totes les activitats que hem realitzar a través del BLOC. No són famílies relacionades amb el món de les TIC,però amb tutorials i indicacions la majoria dels pares i mares s'han posat amb els alumnes a realitzar les activitats. A més, tots els comentaris respecte a aquestes activitats  han sigut positius, fet que m'omple professionalment. I els alumnes estàn encantats, quan escric a la pissarra deures al bloc s'emocionen i criden "Tomaaaa, què bé"!. Crec que aquest detall és molt important.

Com a aspectes a millorar:

Bé, crec que si tinguès aquests alumnes el curs escolar següent, podría utilitzar el Bloc amb un objectiu clar:
realitzar activitats relacionades amb les competències bàsiques de la llengua: Escoltar, Parlar, Escriure i Llegir.

Trobo que cal afegir activitats d'audio i parla en el Bloc. Aprendré i ho faré.

I per últim i  imprescindible, començar el Bloc, realitzant un esquema del nostre PLE, on quedi representat quines capacitats tenim aprenent llengua utilitzant el Bloc a l'inici de curs i al final del curs tancar el blocamb un mapa conceptual  on es vegi representat el que hem après durant el curs. 

Després de dos cursos d'ús del bloc a l'aula veig que necessito organitzar un pla d'ús del bloc a l'aula, amb les activitats que necessito realitzar per aconseguir els objectius que em marqui.
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Déjame tu opinión/Deixa la teva opinió